IFTT Thought Coach DirectOrY

THE INSTITUTE FOR TRANSFORMATIONAL THINKING

CHANGING THE WORLD ONE THOUGHT AT a TIME

About

Sissel Tordhol har 12 års praksis som coach for ledere og ansatte i næringslivet og for privatpersoner. Hun har utdannelse fra Coach Training Institute, USA (CTI) - verdens største og ledende coach-institutt - og yrkesbakgrunn fra bl.a. Det norske Veritas og Nestlé. IFTT står for ”Institute for Transformational Thinking”. Som sertifisert IFTT-coach fra Los Angeles, USA, tilbyr Sissel Tordhol et individuelt coaching- program som identifiserer tanker som er negative og begrensende, og erstatter dem med bekreftende og styrkende tanker. Et av målene er å bringe tankene i balanse, slik at indre begrensninger ikke lenger er til hinder for positiv utvikling av personligheten. IFTT-programmet benytter helt nye teknikker som fokuserer på viktigheten av tilstedeværelse og å være oppmerksom på sine tanker. IFTT-programmet har fått stor oppmerksomhet i USA. Når man mestrer sine tanker, mestrer man også sin tilværelse. Medarbeider-coaching: I et samfunn i stadig raskere endring er det nødvendig for bedrifter og organisasjoner å ha medarbeidere som er i stand til å ta ansvar for sin egen arbeidssituasjon. Medarbeidere som er trygge på seg selv blir mer ansvarsfulle og får eierskap til sin egen jobb. Medarbeider-coaching innebærer å kartlegge individuelle behov og målsettinger, og å fokusere og forsterke den enkeltes positive sider. Dette gir bedre motivasjon, lavere sykefravær og høyere effektivitet på alle nivåer i bedriften. Ledelses-coaching: Når en leder utfordrer og stimulerer den enkelte medarbeider til å utvikle egne personlige målsettinger som støtter selskapets overordnede mål, oppfattes det som svært målbevisst adferd. Positive tilbakemeldinger samtidig med klar kommunikasjon om forventninger er tegn på god ledelse. En leder vil finne uvurderlig støtte i en profesjonell samtalepartner. Sissel Tordhol er en etterspurt coach for ledere innen næringsliv og organisasjoner. Samtalene foregår innenfor konfidensielle rammer med klare målsetninger, både kvalitative og kvantitative. Coaching for firmaer og privatpersoner foretas på timebasis, med mulighet for å inngå spesialavtaler for programmer som løper over 1, 3 eller 6 måneder.

Average Cost per Session

Kr 900 - 1500

Session Type(s) offered
In-Person
Online

Currently Not Offering Sessions

QUALIFICATIONS:

+

Sertifisert IFTT Coach (USA)

+

CTI Coach (USA)

+

Akademisk Institutt (København)

+

Norges Kreative Høyskole

+

SOCIAL MEDIA:

PUBLISHED BOOKS

ACTIVE COURSE:

ACTIVE COURSE:

BLOG ENTRIES BY

Sissel Tordhol

No items found.